Berätta för Knivstas planerare om dina upplevelser

Var är ditt Knivsta?

Titta på Knivstabornas karta!

Följ undersökningen på Facebook!

facebook_circle_color-256

Om undersökningen

Var är ditt Knivsta?

Knivsta är den fysiska bakgrunden till våra vardagliga upplevelser, och som Knivsta skapar Knivstabor, skapar Knivstabor Knivsta. Men eftersom våra erfarenheter av Knivsta ofta inte dokumenteras går de omärkta förbi i planeringsprocessen. Var är ditt Knivsta? ger dig, och alla andra i Knivsta kommun, chansen att dela med dig av dina upplevelser. Det här är en unik möjlighet för dig som Knivstabo att påverka den framtida utvecklingen av din stad. Var delaktig i planeringen av Knivsta!


SRC_logo-02

whereisyourstockholm-07